-ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΜΠΑΡ (Μηνάς Γεώργιος Α.)

-ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΜΠΑΡ (Μηνάς Γεώργιος Α.)

Κέντρα Διασκεδάσεως

Γαλαξίδι, Γαλαξίδι, Φωκίδα, 33052

  2265041781

Γαλαξίδι

-ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΜΠΑΡ (Μηνάς Γεώργιος Α.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη