ΜΑΡΙΑ Δ ΛΟΓΑΡΑ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ Δ ΛΟΓΑΡΑ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Χημικός

ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 13, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

  2310414312

Καλαμαριά

ΜΑΡΙΑ Δ ΛΟΓΑΡΑ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη