ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ξενοδοχεία

ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ, Κασσάνδρα, Χαλκιδική, 63077

  2374081502 / 2374081500

  2374081012

Κασσάνδρα

Δες στο Χάρτη