ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

Ζωοτροφές - Πτηνοτροφές - Ιχθυοτροφές

ΒΡΑΧΙΑ, Αξιός, Θεσσαλονίκη, 57007

  2391031382 / 2391031314 / 2392031662

  2391031662

  www.midiki.gr

Αξιός

Δες στον Χάρτη