-Μιγγιάνης Δημήτριος Ι.

-Μιγγιάνης Δημήτριος Ι.

Δικηγόροι

10ης Μεραρχίας 30, Σέρρες [Δήμος], Σέρρες, 62123

  2321067331

Σέρρες [Δήμος]