ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α & ΣΙΑ ΟΕ-ORTHOSTATICAL

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α & ΣΙΑ ΟΕ-ORTHOSTATICAL

Εμπόριο Ορθοπεδικών Ειδών

Πάροδος Ανθέων 25, Θεσσαλονίκη

  2310214590

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α & ΣΙΑ ΟΕ-ORTHOSTATICAL
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

Fax:2310-214590