-ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ (Αργυρίου Νικόλαος Θ.)

-ΜΙΚΡΗ ΒΟΥΛΗ (Αργυρίου Νικόλαος Θ.)

Κέντρα Διασκεδάσεως

Κύπρου 4, Καβάλα [Δήμος], Καβάλα

  2510224445

Καβάλα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη