-Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

-Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Μουσεία

Κωνσταντινουπόλεως 44, Αττική

  2103689502

-Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη