ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

Μουσείο

Κέρκυρα [Δήμος], Κέρκυρα

  2661027935

Κέρκυρα [Δήμος]

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΠΥΛΗ