-Μπαρδανίκας Ιωάννης Δ.

-Μπαρδανίκας Ιωάννης Δ.

Υφάσματα

Τσαρίτσανη, Ελασσόνα, Λάρισα, 40200

  2493081747

Ελασσόνα

-Μπαρδανίκας Ιωάννης Δ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη