-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ (Τσιροφίδης Ιωάννης Ε.)

-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ (Τσιροφίδης Ιωάννης Ε.)

Ταβέρνες

Κρυοποτάμου 1, Ημαθία, 59100

  2331022420

-ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ (Τσιροφίδης Ιωάννης Ε.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη