Ν Π Δ Δ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ

Ν Π Δ Δ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ

Γραφείο

ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111, Πειραιάς [Δήμος], Αττική, 18532

  2104120956

Πειραιάς [Δήμος]

Δες στο Χάρτη