ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανωτάτων Σχολών

Λαμπράκη Γρηγορίου 30, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

 6978644336 / 2333025132

  www.aristoteleio.net

Αλεξάνδρεια

Δες στο Χάρτη