-Νταλταγιάννης Γεώργιος Α.

-Νταλταγιάννης Γεώργιος Α.

Τρόφιμα

Κατούνα, Μεδεώνη, Αιτωλοακαρνανία, 30004

  2646031655

Μεδεώνη

-Νταλταγιάννης Γεώργιος Α.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη