ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Επιστημονικά Όργανα

Τυπά Νέστορα 7, Θεσσαλονίκη, 54646

  2310423568

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

Οικονομίδης Ε. Γεωργ.