ΟΜΟΡΦΗ ΛΙΜΝΗ

ΟΜΟΡΦΗ ΛΙΜΝΗ

Ταβέρνα

ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ, Χανιά

  2825061665

ΟΜΟΡΦΗ ΛΙΜΝΗ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΤΑΒΕΡΝΑ