ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΥΛΟΙ ΚΑΖΑΡΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΥΛΟΙ ΚΑΖΑΡΜΑΣ

Ζωοτροφές - Πτηνοτροφές - Ιχθυοτροφές

Καζάρμα Χατζής, Μεσσήνη, Μεσσηνία, 24014

 6984611288 / 6984611287 / 2722081154

  2722081154

Μεσσήνη

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

Πώληση χονδρική λιανική. Παραγωγή αλεύρων από σιτάρι μαλακό και σκληρό. Παραγωγή ζωοτροφών.