-Παπαδημητρίου Δημήτριος Α.

-Παπαδημητρίου Δημήτριος Α.

Κέντρα Διασκεδάσεως

Πλατύ, Πλατέα, Ημαθία, 59032

  2333063046

Πλατέα

-Παπαδημητρίου Δημήτριος Α.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη