ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τρόφιμα

Αηδονοχώρι, ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ, Τράγιλος, Σέρρες, 62049

  2322031367

Τράγιλος

Περιγραφή

Παντοπωλείο