ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΕ-ΦΑΚΑΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΕ-ΦΑΚΑΛΟΣ

Εστιατόριο Κέτερινγκ

Π ΕΘΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5Ε, Πάτρα [Δήμος], Αχαϊα, 26226

  2610910792

Πάτρα [Δήμος]

Δες στον Χάρτη