-Παρασκευάς Γεώργιος Λ.

-Παρασκευάς Γεώργιος Λ.

Ταβέρνες

Ξηρολίμνη, Κοζάνη [Δήμος], Κοζάνη

  2461091189

Κοζάνη [Δήμος]

-Παρασκευάς Γεώργιος Λ.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη