ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ-ΠΑΡΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ-ΠΑΡΙΣ

Σχολές Οδηγών

Βετσόπουλου Δημητρίου 72, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

 6973806233 / 2333022851 / 2333023465

Αλεξάνδρεια

Δες στον Χάρτη