ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΚΑΤΗΧΩΡΙΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΚΑΤΗΧΩΡΙΤΟΥ

Συμβολαιογράφοι

Δωδεκανήσου 7, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54626

 6944323609 / 2310555899

  2310556049

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

Δες στον Χάρτη

Περιγραφή

Αναλαμβάνει μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης, αναγνωρίσεις εξωγάμων τέκνων, συναινέσεις σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ένορκες βεβαιώσεις και άλλες νομικές υπηρεσίες. Πιστοποιημένη συμβολαιογράφος για σύσταση Α.Ε., Ε.Π.Ε.(ΓΕΜΗ) και για ηλεκτρονική υπογραφή.