-ΠΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

-ΠΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Ταβέρνες

Ν. ΣΚΙΩΝΗ, Παλλήνη, Χαλκιδική

  2374071188

Παλλήνη

-ΠΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη