-ΠΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

-ΠΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οικοδομικές Επιχειρήσεις και Εργασίες

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, Φερές, Μαγνησία

  2425024029

Φερές

-ΠΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη