-Πατσιά Στυλιανή Α.

-Πατσιά Στυλιανή Α.

Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Πλούτωνος 33, Τρίκαλα, 42100

  2431078635

-Πατσιά Στυλιανή Α.
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη