ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Παθολογοανατόμοι

Μητροπόλεως 115, Θεσσαλονίκη [Δήμος], Θεσσαλονίκη, 54622

  2310244600

  2310244604

Θεσσαλονίκη [Δήμος]

Δες στο Χάρτη