ΠΙΝΗΡΟΣ Γ ΑΕΕ-ΠΙΝΗΡΟΣ Γ.ΑΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΗΡΟΣ Γ ΑΕΕ-ΠΙΝΗΡΟΣ Γ.ΑΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εμπόριο Βιομηχανικών Ειδών

Χαλκίδος 7, Θεσσαλονίκη

  2310518107

ΠΙΝΗΡΟΣ Γ ΑΕΕ-ΠΙΝΗΡΟΣ Γ.ΑΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη

Περιγραφή

ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ