-ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Τσεντεμεΐδου Κυριακή Π.)

-ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Τσεντεμεΐδου Κυριακή Π.)

Ταβέρνες

Πλαταμώνος, Ορεινό, Καβάλα, 64009

  2591054005

Ορεινό

-ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Τσεντεμεΐδου Κυριακή Π.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη