-ΠΥΘΩΝΑΣ (Μαύρος Γεώργιος Ν.)

-ΠΥΘΩΝΑΣ (Μαύρος Γεώργιος Ν.)

Ταβέρνες

Βολισσός, Αμανή, Χίος, 82103

  2274021134

Αμανή

-ΠΥΘΩΝΑΣ (Μαύρος Γεώργιος Ν.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη