ΡΟΤΟΝΤΑ ΑΕ-ΡΟΤΟΝΤΑ

ΡΟΤΟΝΤΑ ΑΕ-ΡΟΤΟΝΤΑ

Ξενοδοχείο

Μοναστηρίου 97, Θεσσαλονίκη

  2310551784

  www.hotelrotonda.gr

ΡΟΤΟΝΤΑ ΑΕ-ΡΟΤΟΝΤΑ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη