ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΔΟΥ

Μαύρου Γ. 2, Ροδος [Δημος], Δωδεκανησα, 85100

Πρωτόκολλο - Γραμματεία

Σταθερό : 2241363330 /  2241363331 /  2241363332 /  2241025156

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2241037545 /  2241363306

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2241363307 /  2241025620

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2241023853 /  2241021711 /  2241023856

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2241363305 /  2241020855

Δες στο Χάρτη