ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ν ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ν ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Ζαχαροπλαστείο

ΑΝΟΙΞΙΑ, Αρέθουσα, Θεσσαλονίκη

  2395091174

Αρέθουσα

Δες στον Χάρτη