ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ν ΡΟΔΙΤΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ν ΡΟΔΙΤΗΣ

Ψάρια

Λεωφόρος Ηρακλείου 305, Ηράκλειο, Αττική, 14122

  2102838207

Περιγραφή

Ιχθυοπωλείο