ΣΟΦΗ ΑΕ-HOTEL SOFIA

ΣΟΦΗ ΑΕ-HOTEL SOFIA

Ξενοδοχεία

ΚΑΜΠΟΣ, Μαραθόκαμπος, Σάμος, 83102

  2273037035

  www.sofihotel.gr

Μαραθόκαμπος

Περιγραφή

2 ΑΣΤΕΡΙΑ