ΣΩΤΗΡΙΑ Α ΜΗΤΤΑ-ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΑ Α ΜΗΤΤΑ-ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ

Συσκευασίας Μηχανήματα, Είδη και Υλικά

ΚΟΠΑΝΟΣ, Ανθέμιο, Ημαθία

  2332043333

  2332043333

Περιγραφή

Διαλογητήριο - Συσκευαστήριο Φρούτων