-ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ (Μιχαλάκης Γεώργιος Χ.)

-ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ (Μιχαλάκης Γεώργιος Χ.)

Κέντρα Διασκεδάσεως

Έναντι Τεχνικής Σχολής, Τρίκαλα, 42100

  2431030268

-ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ (Μιχαλάκης Γεώργιος Χ.)
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη