ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN & ΕΛΚΩΣΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΑΚΕΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN & ΕΛΚΩΣΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΑΚΕΚΑ

Σύλλογοι - Ενώσεις - Σωματεία

Ζεφύρου 5-7, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, Ηράκλειο, Αττική, 14122

 6944025788 /

Ηράκλειο

Δες στο Χάρτη