-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύλλογοι - Ενώσεις - Σωματεία

Εντός Δημαρχείου - Ισόγειο, Λάρισα, 41222

  2413500305

  2410531442

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη