ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝΠΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝΠΕ

Εισαγωγές Εμπόριο Ιατρικών Υλικών

Κωνσταντινουπόλεως 38, Ταύρος, Αττική, 17778

  2103451011

Ταύρος

Δες στο Χάρτη

Περιγραφή

FAX 2103413463