ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ

Ορθοπαιδικοί Ιατροί

Βετσόπουλου Δημητρίου 65, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, 59300

  2333027917

Αλεξάνδρεια

Δες στο Χάρτη