-ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΤΣΙΜΠΡΗ

-ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΤΣΙΜΠΡΗ

Ταβέρνες

Εδέσσης 5, Βέροια [Δήμος], Ημαθία

  2331503713

Βέροια [Δήμος]

Περιγραφή

Ταβέρνες