-ΤΟΕΒ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Κ ΚΑΜΗΛΑΣ

-ΤΟΕΒ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Κ ΚΑΜΗΛΑΣ

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ιδρύματα - Οργανισμοί

Σέρρες [Δήμος], Σέρρες

  2321041684

Σέρρες [Δήμος]

Δες στο Χάρτη