ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ

Γραφείο Τουρισμού

Έναντι Διεύθυνσης Παλ Συγκοινωνιών, Θεσσαλονίκη

  2310685492

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΕ
Η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη